לקבלת טיפים אפקטיביים לעסקאות נדל"ן הרשמו כאן

השינויים במס השבח החל משנת 2014

עד לשנת 2014 ידע כל מוכר כי באפשרותו למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח אחת ל- 4 שנים. לא עוד!

בתחילת שנת 2014 בוטל פטור זה במכירת דירה ומומלץ לכל מוכר דירה לבדוק את החבות במס שבח מראש לפני שהוא מחליט על מכירת הדירה.

השינויים העיקריים בנוגע למס השבח:

1. הפטור במכירת דירת מגורים אחת כל ארבע שנים בוטל.

2. המדינה קבעה כי במכירת כל נכס מקרקעין (שנרכש החל משנת 2012) ישולם מס שבח בשיעור של עד 25%.

3. לגבי מוכר שיש לו יותר מדירה אחת:

העיקרון הוא שעל החלק היחסי של עליית ערך הנכס בתקופה שעד ליום 1.1.2014 לא ישולם מס שבח. מס השבח יוטל רק על אותו חלק יחסי של התקופה בה החזיק המוכר בנכס לאחר יום 1.1.2014 ועד למכירת הנכס.

שימו לב: בתקופה שעד לסוף שנת 2017 – הוטלה מגבלה על מוכרים שלהם דירות רבות – ניתן למכור במהלך תקופה זו עד 2 נכסים בלבד לפי ההטבה של החישוב היחסי הנ"ל. מכירה של נכסים נוספים תחויב במס שבח מלא בלא הגנה על עליית השווי בתקופה היחסית שעד לתאריך 1.1.2014.

4. פטור לדירת מגורים יחידה יחול בתנאים המצטברים הבאים:

  • ביום 1.1.2014 לא הייתה למוכר יותר מדירה אחת.
  • המוכר היה הבעלים של הדירה לפחות 18 חודשים לפני המכירה, והדירה הייתה ראויה למגורים במהלך תקופה זו.
  • לא נעשה שימוש בפטור זה במהלך 18 החודשים לפני המכירה

5. פטור לדירה שהתקבלה בירושה יחול בתנאים המצטברים הבאים :

  • המוכר הוא בן זוג של המוריש, צאצא של המוריש או בן זוג של הצאצא.
  • אילו היה המוריש בחיים ומוכר את הדירה – היה זכאי לפטור.
  • לפני פטירתו היה המוריש בעלים של דירה יחידה בלבד.

6. פטור חד-פעמי במכירת שתי דירות ששווין ביחד עד לסך של 2,022,000 ₪ - לצורך רכישת דירה אחרת ששוויה לפחות 75% משווי שתי הדירות האחרות שנמכרו.

7. פטור בשל זכויות בניה נוספות - תקרת הפטור - 2,064,600 ש"ח. רצפת הפטור - 517,100 ש"ח.

8. מס שבח מיוחד הוטל על דירות יוקרה – על חלק השווי של דירה מעל הסכום של 4,496,500 ש"ח (הסכום צמוד ומתעדכן מעת לעת) ישולם מס שבח מלא, גם במקרה שישנה זכאות לפטור כלשהו.

 

מאמר זה הינו מאמר כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.

 

לשיחת ייעוץ חינם ללא התחייבות

קידום דיגיטלי לעסקים | בחרתי בטופ

5 מפתחות הזהב
לרכישת דירה מקבלן

הכנס את פרטיך והמדריך בדרך אלייך