לקבלת טיפים אפקטיביים לעסקאות נדל"ן הרשמו כאן

מהי הליניאריות החדשה?

מס השבח במכירת דירת מגורים - הליניאריות החדשה

בעקבות הרפורמה שנערכה במיסוי המקרקעין נכנסו לתוקף בראשית שנת 2014 שינויים בעלי משמעות רבה לעניין הפטורים והחיובים במס שבח בעת מכירת דירת מגורים מזכה.

השינוי העיקרי והמשמעותי מכולם הוא ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, שהיה ניתן לגבי מכירת דירה אחת פעם ב- 4 שנים.

כדי לרכך מעט את המהלומה הקשה כללה הרפורמה הטבה חדשה, לפיה מס השבח הריאלי שיוטל במכירת דירת מגורים מזכה יחושב רק על חלק יחסי מהתקופה שהדירה הוחזקה בידי המוכר. הטבה זו מכונה "ליניאריות חדשה".

העיקרון שבסיס הליניאריות החדשה הוא שעל החלק היחסי של עליית ערך דירת המגורים בתקופה שעד ליום 1.1.2014 לא ישולם מס שבח. מס השבח בשיעור 25% יוטל רק על אותו חלק יחסי של התקופה בה החזיק המוכר בדירה לאחר התאריך 1.1.2014 ועד למכירתה.

דוגמא להמחשה:

אדם רכש דירה בתאריך 1.1.2013 וימכור אותה בתאריך 1.1.2016 (כלומר לאחר 3 שנים) ברווח של 300,000 ₪.

על פי הליניאריות החדשה, אותו אדם יחויב במכירת הדירה בתשלום מס בגין שנתיים בלבד מתוך השלוש שבהן החזיק את הדירה (התקופה שלאחר התאריך 1.1.2014 ועד למכירה בתאריך 1.1.2016). חישוב מס השבח לגביו יהיה החישוב הבא:

השבח – 300,000 ₪.

השבח הריאלי עד לתאריך 1.1.2014 – 100,000 ₪ (1/3 מהתקופה).

שיעור המס (שבח) - 25%.

על פי הליניאריות החדשה – בגין רווח של 200,000 ₪ (2/3 מהתקופה) - ישולם מס שבח בגובה 50,000 ש"ח.

החוק קובע כי במהלך התקופה שהחל מתאריך 1.1.2014 ועד לסוף שנת 2017 יהיה ניתן למכור עד שתי דירות מגורים מזכות בהטבה של חישוב מס השבח על פי הליניאריות החדשה. במהלך תקופה זו ישנן הוראות חוק נוספות המגבילות את השימוש בהטבה זו.

החל מתאריך 1.1.2018 יחושב המס במכירת דירות מזכות על פי הליניאריות החדשה בלא מגבלה, וזה יהיה אופן חישוב מס השבח הרגיל במכירת דירת מגורים מזכה.

 

מאמר זה הינו מאמר כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.

לשיחת ייעוץ חינם ללא התחייבות

קידום דיגיטלי לעסקים | בחרתי בטופ

5 מפתחות הזהב
לרכישת דירה מקבלן

הכנס את פרטיך והמדריך בדרך אלייך