לקבלת טיפים אפקטיביים לעסקאות נדל"ן הרשמו כאן

מידע לרוכשי דירה – מס הרכישה נכון לחודש מרץ 2017

בחודש ינואר 2017 עלה גובה מדרגות מס הרכישה לשנה זו (לעסקאות שיערכו עד 15.1.2018) בהתאמה לעלייה בשיעור המדד הרלונטי (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים).

המשמעות – ירידה בגובה מס הרכישה לעומת שנת 2016.

מדרגות המס החלות על רוכש דירה יחידה (דירה ראשונה):

לשווי דירה עד 1,623,320 ₪ – לא ישולם מס;

על החלק בשווי הדירה העולה על 1,623,320 ₪ ועד 1,925,460 ₪ – ישולם מס בשיעור 3.5%;

על החלק בשווי הדירה העולה על 1,925,460 ₪ ועד 4,967,445 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%;

על החלק בשווי הדירה העולה על 4,967,445 ₪ ועד 16,558,150 ₪ – ישולם מס בשיעור 8%;

על החלק בשווי הדירה העולה על 16,558,150 ₪ – ישולם מס בשיעור 10%.

מדרגות המס החלות על רכישת דירה נוספת (שאינה יחידה):

על החלק בשווי הדירה שעד 4,967,445 ₪ – ישולם מס בשיעור 8%;

על החלק בשווי הדירה העולה על 4,967,445 ₪ – ישולם מס בשיעור 10%;

האם אתם שייכים לאחת מקבוצות הזכאים הבאות? מידע חשוב נוסף:

  • רוכשי דירה במסגרת קבוצת רכישה – שווי רכישת הדירה יהיה שווי הדירה הבנויה גם כאשר הרכישה היא "על הנייר".
  • נכה, נפגע פעולות איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה הרוכש זכות במקרקעין לצורך מגורים - ישלם מס רכישה בשיעור של 0.5%. פטור יחסי זה יינתן פעמיים בחיים.
  • הקלה לעולה חדש – עד לתום 7 שנים ממועד עלייתו – שיעורי מס קבועים של 0.5% לשווי הזכות במקרקעין שעד 1,463,035 ₪ ו- 5% לשווי הזכות שמעל לסכום האמור.
  • מכירה לקרוב – בהעברת זכות במקרקעין מאדם לבן הזוג, הורה, צאצא, נכד, נין, בן זוג של הצאצא, אח ואחות ישולם 1/3 ממס הרכישה הרגיל.
  • פטור בהעברה לבן זוג – העברת זכות בדירת המגורים בלא תמורה לבן הזוג המתגורר באותה דירה פטורה ממס רכישה.

קיימים פטורים נוספים ממס רכישה במקרים מיוחדים הקבועים בחוק.

לשיחת ייעוץ חינם ללא התחייבות

קידום דיגיטלי לעסקים | בחרתי בטופ

5 מפתחות הזהב
לרכישת דירה מקבלן

הכנס את פרטיך והמדריך בדרך אלייך